Postrehy z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch

Reportáž doplnená fotografiami z otvorenia výstavy TO NAJLEPŠIE Z TVORBY FRANTIŠKA HORNIAKA v Piešťanoch.

04. 12. 2022

Slovaciká - Ukrajina

Slovaciká - Ukrajina
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 08. 2022 16:02

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Ukrajina.Ukrajina


Ukrajina je štát vo východnej Európe. Je druhou najväčšou krajinou Európy po Rusku. Hraničí so siedmimi štátmi: so Slovenskom (98 km), Maďarskom (103 km), Rumunskom (538 km), Moldavskom (939 km), Ruskom (2 245 km), Bieloruskom (891 km) a Poľskom (428 km). Celková dĺžka ukrajinských hraníc predstavuje 4 558 km. Južná hranica je tvorená Čiernym a Azovským morom, pričom medzi týmito dvoma moriami sa nachádza polostrov Krym. Hlavné mesto Kyjev leží na Dnepri, najväčšej ukrajinskej rieke.

Ukrajina získala nezávislosť v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu, pričom je aj zakladajúcim členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Ukrajina je unitárny štát, ktorý sa administratívne delí na 24 oblastí, dve mestá s osobitným štatútom (Kyjev a Sevastopoľ) a Krymskú autonómnu republiku. Polostrov Krym vrátane mesta Sevastopoľ bol v marci 2014 anektovaný Ruskou federáciou.________ . ________Ukrajina (Україна / Ukraina)

1995 - 200. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika


Relevantné atribúty: Poštová známka - portrét Pavla Jozefa Šafárika a text (v azbuke): "Pavel Jozef Šafárik" + oslavná báseň T. Ševčenka, začínajúca slovami (v azbuke): "Slava tobe, Šafariku...".

Slovaciká - Ukajina - 200. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___
Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov