Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Slovaciká - Malta

Slovaciká - Malta
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 10. 2016 22:03

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Malta.Malta (MALTA)


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: známka - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Malta - Vstup Slovenska do EÚ - vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2017 - Predsedníctvo Malty v Rade Európy


Relevantné atribúty: Potlačený okraj hárčeka (vpravo v strede) - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Malta - Predsedníctvo Malty v Rade Európy - vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___


2020 - Vinohradníctvo (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: spoločné vydanie; známka - slovenské vinice a víno, nápis: "Slovakia Vineyard" a "SKALICKÝ RUBÍN", okraj tlačového listu (hore) - nápisy: "Joint Stamp Issue Malta - Slovakia", "Courtesy of Ta´ Betta Wine Estates & Turecek Winery" a "Design by Miguel Farrugia (Malta) & Adrian Ferda (Slovakia)"

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda
Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Výrobky a produkty, Slovenskí autori___ . ___


2020/2021 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu - známky Talianska a Malty vyšli až v roku 2021)

Relevantné atribúty: Známka (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu)

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom_____ . ______

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov