AICO Annual Report 2021 - Výročná správa Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov za rok 2021

Prehľad aktivít Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques) za rok 2021 vo forme oficiálnej výročnej správy.

07. 08. 2022

Malta

Malta
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 04. 10. 2016 22:03

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - MaltaMalta (MALTA)


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: známka - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Malta - Vstup Slovenska do EÚ - vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___


2020 - Vinohradníctvo (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: spoločné vydanie; známka - slovenské vinice a víno, nápis: "Slovakia Vineyard" a "SKALICKÝ RUBÍN", okraj tlačového listu (hore) - nápisy: "Joint Stamp Issue Malta - Slovakia", "Courtesy of Ta´ Betta Wine Estates & Turecek Winery" a "Design by Miguel Farrugia (Malta) & Adrian Ferda (Slovakia)"

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda
Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Výrobky a produkty, Slovenskí autori,

___ . ___


2020/2021 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu - známky Talianska a Malty vyšli až v roku 2021)

Relevantné atribúty: Známka (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu)

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

_____ . ______

Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov