Nature protection: Significant Slovak fossils - Gastropod Vexillum svagrovskyi

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to Significant Slovak fossils - Gastropod Vexillum svagrovskyi.

09. 09. 2022

Malta

Malta
Author: Vojtech Jankovič
Published: 04. 10. 2016 22:03

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).



Malta (MALTA)


2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: známka - štátna vlajka Slovenska.

Slovaciká - Malta - Vstup Slovenska do EÚ - vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___


2020 - Vinohradníctvo (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: spoločné vydanie; známka - slovenské vinice a víno, nápis: "Slovakia Vineyard" a "SKALICKÝ RUBÍN", okraj tlačového listu (hore) - nápisy: "Joint Stamp Issue Malta - Slovakia", "Courtesy of Ta´ Betta Wine Estates & Turecek Winery" a "Design by Miguel Farrugia (Malta) & Adrian Ferda (Slovakia)"

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda
Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín - Adrian Ferda


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Výrobky a produkty, Slovenskí autori,

___ . ___


2020/2021 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu - známky Talianska a Malty vyšli až v roku 2021)

Relevantné atribúty: Známka (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu)

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom + Malta


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

_____ . ______





Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists