Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Slovaciká - Guyana

Slovaciká - Guyana
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 06. 10. 2016 08:31

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Amerika - GuyanaGuyana (GUYANA)


2005 - 60. výročie víťazstva 1945


Relevantné atribúty: poštová známka v hárčekovej úprave (vpravo v strede) - Michal Strank v skupine amerických vojakov pri stavaní americkej vlajky na vrchu Suribači na ostrove Iwo Džima.

Slovaciká - Guyana - VJ DAY - Iwo Džima 1945 - Michael Strank


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2015 - Prvé známky členských krajín OSN


Relevantné atribúty: poštová známka v hárčekovej úprave - vyobrazenie modrej známky 5 h so slovenským štátnym znakom s červenou pretlačou "Slovenský štát / 1939".

Poznámka: Zobrazená známka nie je správna známka, lebo vojnový Slovenský štát 1939 - 1945 nebol členom Organizácie spojených národov založenej až 24. októbra 1945. Slovensko sa stalo členom Organizácie Spojených národov 19. januára 1993 ako nástupnícky štát Česko-Slovenska.

Slovaciká - Guyana - Prvé známky členských krajín OSN - Slovenský štát 1939

Slovaciká - Guyana - Prvé známky členských krajín OSN - Slovenský štát 1939


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___???? - Hokejové hviezdy


(Pravdepodobne súkromné neoficiálne vydanie!)

Relevantné atribúty: poštová známka - portrét Žigmunda Pálffyho v drese New York Islanders, nápis "ZIGMUND PALFFY"

Slovaciká - Guyana - Hokejové hviezdy - Žigmund Pálffy

Slovaciká - Guyana - Hokejové hviezdy - Žigmund Pálffy


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov