Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Slovaciká - Európa - Česká republika

Slovaciká - Európa - Česká republika
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 11. 09. 2016 17:51

Prehľad slovacík - poštových známok iných krajín, ktoré súvisia so Slovenskom a Slovákmi - zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Česká republika.Česká republika


Česká republika, krátky tvar Česko, je stredoeurópsky štát. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Česko tvoria tri historické územia – Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko. Rozloha 78 870 km2, na ktorej žije 10 701 777 obyvateľov (2021).

Podnebie má mierne a prechodné. Povrch tvoria pahorkatiny a niekoľko pohorí. Pohoria sú Krkonoše a Biele Karpaty. Najvyššia hora je Sněžka. Hlavné mesto je Praha, ďalšie veľkomestá sú Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc. Česko je priemyselný štát, zo všetkých štátov Európskej únie tu priemysel tvorí najviac percent HDP. Od roku 1999 je Česko členom NATO a od 1. mája 2004 je členom Európskej únie.________ . ________Česká republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


1993 - Svätý Ján Nepomucký (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom___ . ___1993 - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky, prítlače obálky prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Igor Benca

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori___ . ___1993 - Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarné návrhy dvoch poštových známok, prítlačí na dvoch obálkach prvého dňa a dvoch pečiatok prvého dňa) - Jozef Baláž

» Slovenský autor (rytiny dvoch poštových známok) - Martin Činovský

» Slovenský autor (rytina prítlače obálky prvého dňa ku známke August Sedláček) - Rudolf Cigánik

» Slovenský autor (rytina prítlače obálky prvého dňa ku známke Eduard Čech) - František Horniak

Slovaciká - Česká republika - Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech - Jozef Baláž - Martin Činovský
Slovaciká - Česká republika - Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech - Jozef Baláž - Martin Činovský


Slovaciká - Česká republika - Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech - Jozef Baláž - Martin Činovský - Rudolf Cigánik


Slovaciká - Česká republika - Výročia osobností - August Sedláček a Eduard Čech - Jozef Baláž - Martin Činovský - František Horniak


Pozri tiež: Slovenskí autori___ . ___1993 - Ochrana prírody (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarný návrh troch poštových známok, prítlačí na dvoch obálkach prvého dňa a dvoch pečiatok prvého dňa) - Katarína Ševellová-Šuteková

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková
Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková
Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori___ . ___1996 - Endre Nemes (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Švédskom)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom___ . ___1999 - České a slovenské odborné nakladateľstvo


Relevantné atribúty:

» Odtlačok výplatného stroja (OVS) - nápis "ČESKÉ A SLOVENSKÉ / ODBORNÉ / NAKLADATELSTVÍ"

Slovaciká - Česká republika - České a slovenské odborné nakladateľstvo


Slovaciká - Česká republika - České a slovenské odborné nakladateľstvo


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2002 - Kvalifikácia MS vo futbale 2002


Relevantné atribúty:

» Odtlačok výplatného stroja (OVS) - portrét česko-slovenského futbalistu Andreja Kvašňáka, nápis "Andrej Kvašňák"

Slovaciká - Česká republika - Kvalifikácia MS vo futbale 2002 - Andrej Kvašňák


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - vlajka Slovenska, potlačené okraje tlačového listu (vpravo) - nápis "Slovakia"

» Obálka prvého dňa (FDC) - hranice Slovenskaa

Slovaciká - Česká republika - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka a hranice Slovenska


Slovaciká - Česká republika - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka a hranice Slovenska


Slovaciká - Česká republika - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka a hranice Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2008 - České predsedníctvo EÚ


Relevantné atribúty:

» Obálka prvého dňa (FDC) - skratka "SK".

Slovaciká - Česká republika - České predsedníctvo EÚ - Skratka SK (Slovensko)


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2008 - Karol Plicka (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky v hárčekovej úprave, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Karol Plicka - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Karol Plicka - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Karol Plicka - Dušan Kállay


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori___ . ___2009 - 90. tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika


Relevantné atribúty:

» Strojová propagačná pečiatka - portrét Milana Rastislava Štefánika, nápis "General Milan Rastislav Štefánik".

Slovaciká - Česká republika - Milan Rastislav Štefánik


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2010 - Poštové múzeum Praha


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Poštové múzeum Praha - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Poštové múzeum Praha - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori___ . ___2010 - Technické múzeum Kopřivnice


Relevantné atribúty:

» Prítlač na poštovom lístku (PostFila) - Slovenská strela a nápis "SLOVENSKÁ STRELA".

Slovaciká - Česká republika - Technické múzeum Kopřivnice - Slovenská strela


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2011 - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Relevantné atribúty:

» Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - vlajka Slovenska

» Potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia"

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny - Vlajka Slovenska - Nápis Slovakia


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny - Vlajka Slovenska - Nápis Slovakia


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2011 - 1. česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011


Relevantné atribúty:

» Príležitostná poštová pečiatka (VYSOKÉ MÝTO) - nápis "1. ČESKO-SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA".

» Prítlač na poštovom lístku (Alfonz Mucha) - nápis "1. česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 12. - 16. října 2011", prvá slovenská poštová známka Slovenský znak, logo Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)

Slovaciká - Česká republika - 1. česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011 - Slovenská poštová známka Slovenský znak - Logo Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Slovaciká - Česká republika - 1. česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011 - Slovenská poštová známka Slovenský znak - Logo Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2011 - Svetový deň pošty


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Svetový deň pošty - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Svetový deň pošty - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori___ . ___2011 - Vianoce


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky a celinovej pohľadnice) - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Vianoce - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Vianoce - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Vianoce - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori___ . ___2012 - Svetový deň pošty - Poštové múzeum Vyšší Brod


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Svetový deň pošty - Poštové múzeum Vyšší Brod - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Svetový deň pošty - Poštové múzeum Vyšší Brod - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori___ . ___2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky v hárčekovej úprave, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

» Poštová známka (v hárčekovej úprave) - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo)

» Hárček (potlačené okraje) - nápis "SPOLEČNÉ VYDÁNÍ SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU, VATIKÁNEM a BULHARSKOU REPUBLIKOU";

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu - Dušan Kállay


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori___ . ___2013 - Český tenis 1893 - 2013 (Vlastné známky)*


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (vlastná) - fotografia Miloša Mečířa so zlatou medailou z OH Soul 1988 a nápis "Miloslav Mecir 1988".

Slovaciká - Česká republika - Tenisoví velikáni - Miloslav Mečíř


Slovaciká - Česká republika - Tenisoví velikáni - Miloslav Mečíř


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2015 - Pošta na krídlach "A"


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky, prítlačového kupónu, tlačového listu, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Pošta na krídlach A - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Pošta na krídlach A - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Pošta na krídlach A - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori___ . ___2015 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Vlajka Slovenska


Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2016 - Historické dopravné prostriedky


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - nápis "Slovenská strela".

Slovaciká - Česká republika - Historické dopravné prostriedky - Slovenská strela


Slovaciká - Česká republika - Historické dopravné prostriedky - Slovenská strela


Slovaciká - Česká republika - Historické dopravné prostriedky - Slovenská strela


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2016 - 2. česko-slovenská filatelistická výstava Ždár nad Sázavou 2016


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - nápis "2. česko-slovenská filatelistická výstava Šďár nad Sázavou", logo výstavy - fragment štátneho znaku Slovenska

» Tlačový list pre známkový zošitok (ľavý kupón) - pohľad na Nitriansky hrad, nápis "NITRA - HRAD"

» Známkový zošitok (obal) - nápisy "2. ČESKO-SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU" a "2. česko-slovenskou filatelistickou výstavu", logo výstavy - fragment štátneho znaku Slovenska, pohľad na Nitriansky hrad, nápis "NITRA - HRAD"

Slovaciká - Česká republika - 2. česko-slovenská výstava Ždár nad Sázavou 2016 - Fragment štátneho znaku Slovenska - Pohľad na Nitriansky hrad


Slovaciká - Česká republika - 2. česko-slovenská výstava Ždár nad Sázavou 2016 - Fragment štátneho znaku Slovenska - Pohľad na Nitriansky hrad


Slovaciká - Česká republika - 2. česko-slovenská výstava Ždár nad Sázavou 2016 - Fragment štátneho znaku Slovenska - Pohľad na Nitriansky hrad


Slovaciká - Česká republika - 2. česko-slovenská výstava Ždár nad Sázavou 2016 - Fragment štátneho znaku Slovenska - Pohľad na Nitriansky hrad


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti___ . ___2016 - Ján Jessenius (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky s kupónom, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Vladislav Rostoka

» Slovenský autor (rytina poštovej známky s kupónom a prítlače na obálke prvého dňa) - František Horniak

» Poštová známka a kupón - nápisy "Iohannis Jessenii" a "IOHANNIS JESSENII"

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius - Vladislav Rostoka - František Horniak


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius - Vladislav Rostoka - František Horniak


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori___ . ___2016 - Boj o českú štátnosť 1916


Relevantné atribúty:

» Poštová známka v hárčeku horná (v strede) - slovenský znak

» Hárček (potlačené okraje - vľavo dole) - portrét Milana Rastislava Štefánika, slovenský znak

» Obálka prvého dňa (prítlač vľavo) - slovenský znak

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1916 - Milan Rastislav Štefánik - Slovenský znak


Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1916 - Milan Rastislav Štefánik - Slovenský znak


Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1916 - Milan Rastislav Štefánik - Slovenský znak


Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1916 - Milan Rastislav Štefánik - Slovenský znak


Pozri tiež: Významné osobnosti, Nápisy, znaky a symboly___ . ___2017 - Potrubná pošta Praha


Relevantné atribúty:

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Potrubná pošta Praha - Dušan Kállay


Slovaciká - Česká republika - Potrubná pošta Praha - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori___ . ___2017 - Boj o českú štátnosť 1917


Relevantné atribúty:

» Poštová známka v hárčeku horná (vpravo hore) - portrét Milana Rastislava Štefánika, slovenský znak

» Hárček (potlačené okraje - text dookola po krajoch) - nápisy "KERENSKÉHO OFENZIVY U ZBOROVA..." a "TGM A ŠTEFÁNIK ORGANIZUJÍ ČS. LEGIE"

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1917 - Milan Rastislav Štefánik - Slovenský znak - Zborov


Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1917 - Milan Rastislav Štefánik - Slovenský znak - Zborov


Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1917 - Milan Rastislav Štefánik - Slovenský znak - Zborov


Pozri tiež: Významné osobnosti, Nápisy, znaky a symboly___ . ___2017 - 75. výročie operácie Anthropid


Relevantné atribúty:

» Poštová známka v hárčekove úprave - samopal Jozefa Gabčíka

» Hárček (potlačené okraje - dole v strede) - slovenský znak v štátnom znaku Československa

Slovaciká - Česká republika - 75. výročie operácie Anthropid - Jozef Gabčík - Slovenský znak


Slovaciká - Česká republika - 75. výročie operácie Anthropid - Jozef Gabčík - Slovenský znak


Slovaciká - Česká republika - 75. výročie operácie Anthropid - Jozef Gabčík - Slovenský znak


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2017 - Historické poštové štíty (Vlastné známky)*


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (vlastná) - slovenský znak (zelené návršie) ako súčasť poštového štítu z roku 1918

» Poštová známka (vlastná) - slovenský znak (zelené návršie) ako súčasť poštového štítu z roku 1919

» Poštová známka (vlastná) - slovenský znak v štátnom znaku Československa ako súčasť poštového štítu z roku 1937

Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - Slovenský znak
Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - Slovenský znak
Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - Slovenský znak


Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - Slovenský znak


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly___ . ___2017 - Bratislavské zberateľské dni 2017


Relevantné atribúty:

» Prítlač na poštovom lístku (PostFila) - Bratislavský hrad a nápis "BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2.-3.6. 2017".

Slovaciká - Česká republika - Bratislavské zberateľské dni 2017 - Bratislavský hrad


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti___ . ___2018 - Boj o českú štátnosť 1918


Relevantné atribúty:

» Poštová známka v hárčeku dolná (v strede hore) - slovenský znak

» Potlačené okraje hárčeka (vpravo dole) - portrét Milana Rastislava Štefánika

» Potlačené okraje hárčeka (vpravo hore) - slovenský znak ako súčasť česko-slovenského znaku - legionárskeho odznaku noseného československými vojakmi na čapiciach v rokoch 1918-19 zobrazujúceho znaky Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska

» Potlačené okraje hárčeka (text dookola) - "MUŽI 28. ŘÍJNA ... VAVRO ŠROBÁR", "MARTINSKÁ DEKLARACE - TAKÉ DEKLARACE SLOVENSKÉHO NÁRODA", "WASHINGTONSKÁ DEKLARACE"

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1918 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Vavro Šrobár, Martinská deklarácia

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1918 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Vavro Šrobár, Martinská deklarácia

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1918 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Vavro Šrobár, Martinská deklarácia


Pozri tiež: Významné osobnosti, Nápisy, znaky a symboly___ . ___2018 - Muži 28. októbra 1918 (Vlastné známky) *


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (vlastná) - portrét a faksimile podpisu Vavra Šrobára a text: "V. ŠROBÁR"

» Poštová známka (vlastná) - zobrazenie hraníc Československa so slovenským územím

» Príležitostná pečiatka - text: "Vavro Šrobár"

» Príležitostná pečiatka - legionársky odznak zobrazujúci znaky Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska (nosili ho československí legionári a vojaci na čapiciach v rokoch 1918 - 1919)

» Príležitostná R-nálepka - text: "Vavro Šrobár"

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár
Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - mapa Slovenska


Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár


Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár
Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Legionársky odznak


Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár


Pozri tiež: Významné osobnosti, Nápisy, znaky a symboly___ . ___2018 - 100 rokov československej známky (PRAGA 2018)


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (27 Kč - horná) v hárčeku - zobrazená československá poštová známka Štátny znak so štátnym znakom Slovenska

» Kupón vpravo pri poštovej známke 27 Kč - zobrazená československá poštová známka Ľudové kroje s vyobrazením ženského ľudového kroja z Očovej a nápis "SLOVENSKO / OČOVÁ"

» Poštová známka (44 Kč - dolná) v hárčeku - zobrazená česká poštová známka so zástavou so štátnym znakom Slovenska

» Stredový kupón v hárčeku - zobrazená československá poštová známka Ľudová architektúra s vyobrazením drevenej zvonice v Hronseku a nápis "SLOVENSKO - HRONSEK"

Slovaciká - Česká republika - 100 rokov československej známky - štátny znak - slovenský kroj - Očová - Hronsek

Slovaciká - Česká republika - 100 rokov československej známky - štátny znak - slovenský kroj - Očová - Hronsek

Slovaciká - Česká republika - 100 rokov československej známky - štátny znak - slovenský kroj - Očová - Hronsek

Slovaciká - Česká republika - 100 rokov československej známky - štátny znak - slovenský kroj - Očová - Hronsek


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Výrobky a produkty___ . ___2019 - 30. výročie Nežnej revolúcie (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom___ . ___2021 - 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny V4 (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

» Potlačené okraje tlačového listu poštovej známky (vpravo dole) - nápis "SLOVAKIA" a Slovenská vlajka.

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny V4 - Nápis SLOVAKIA - slovenská vlajka


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny V4 - Nápis SLOVAKIA - slovenská vlajka


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny V4 - Nápis SLOVAKIA - slovenská vlajka
v>


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom___ . ___2021 - Státní zdravotní ústav (SZÚ)


Relevantné atribúty:

» Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text (názov ulice): "Šrobárova"

Slovaciká - Česká republika - Státní zdravotní ústav - Vavro Šrobár - Šrobárova ulica


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2022 - Operácia ANTHROPOID (Vlastné známky)*


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef")

» Poštová známka (vlastná) - text: "Jízní kolo Josefa Gabčíka" (nesprávne krstné meno "Josefa" namiesto správneho "Jozefa")

» Tlačový list (vlastné známky) s uvedenými známkami (4x prvá a 1x druhá)

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Jozef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Jozef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Jozef Gabčík


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2022 - 27. květen 1942 - OPERÁCIA ANTHROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA


Relevantné atribúty:

» Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef").

Slovaciká - Česká republika - OPERÁCIA ANTROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA - Jozef Gabčík


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2022 - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 (Vlastné známky)*


Relevantné atribúty:

» Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef")

» Poštová známka (vlastná) - text: "Josef Gabčík (Anthropoid) / * 7. 4. 1912" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef")

» Známkový zošitok (vlastné známky) s uvedenými známkami

» Príležitostná poštová pečiatka - text: "GABČÍK"

» Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef")

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___2022 - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie;

» Slovenský autor (výtvarný návrh poštovej známky v hárčekovej úprave, prítlače na obálke prvého dňa a pečiatky prvého dňa) - Dušan Kállay

» Poštová známka (v hárčekovej úprave) - nápis "Košicko-bohumínská dráha"

» Hárček (potlačené okraje) - nápisy: "SPOLEČNÉ VYDÁNÍ SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU"

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice - Dušan Kállay


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori, Nápisy, znaky a symboly___ . ___2023 - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

» Slovenský autor (rytina poštovej známky) - Martin Činovský

» Poštová známka (v hárčekovej úprave) - nápis "30. VÝROČÍ VZNIKU ČESKÉ A SLOVENSKÉ POŠTY"

» Hárček (potlačené okraje) - nápisy: "30. VÝROČÍ VZNIKU ČESKÉ A SLOVENSKÉ POŠTY" a "SPOLEČNÉ VYDÁNÍ SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU"

» Obálka prvého dňa (FDC) - nápis "30. VÝROČÍ VZNIKU ČESKÉ A SLOVENSKÉ POŠTY"

» Pečiatka prvého dňa - nápis "30. VÝROČÍ VZNIKU ČESKÉ A SLOVENSKÉ POŠTY"

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin Činovský


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin Činovský


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin Činovský


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin Činovský


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori, Nápisy, znaky a symboly___ . ___


----------

* Vlastné známky v špeciálnej samolepiacej úprave v upravených tlačových listoch alebo známkových zošitkoch vydáva Česká pošta na základne objednávok zákazníkov, preto sa neuvádzajú v emisnom pláne ani v bežných katalógoch poštových známok.
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov