Umenie: Ján Rombauer (1782 – 1849) - Svätý Martin so žobrákom

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením maľby Jána Rombauera - Svätý Martin so žobrákom.

21. 10. 2022

Slovaciká - Česká republika

Slovaciká - Česká republika
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 11. 09. 2016 17:51

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Česká republika.Česká republika


Česko, dlhý tvar Česká republika, je stredoeurópsky štát. Na západe susedí s Nemeckom, na severe s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom a na juhu s Rakúskom. Česko tvoria tri historické územia – Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko. Rozloha 78 870 km², na ktorej žije 10 701 777 obyvateľov (2021).

Podnebie má mierne a prechodné. Povrch tvoria pahorkatiny a niekoľko pohorí. Pohoria sú Krkonoše a Biele Karpaty. Najvyššia hora je Sněžka. Hlavné mesto je Praha, ďalšie veľkomestá sú Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc. Česko je priemyselný štát, zo všetkých štátov Európskej únie tu priemysel tvorí najviac percent HDP. Od roku 1999 je Česko členom NATO a od 1. mája 2004 je členom Európskej únie.________ . ________Česká republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


1993 - Svätý Ján Nepomucký (Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___1993 - Ochrana prírody (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, slovensky autor Katarína Ševellová-Šuteková - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori

___ . ___1993 - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, slovensky autor Igor Benca - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori

___ . ___1996 - Endre Nemes (Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___1999 - České a slovenské odborné nakladateľstvo


Relevantné atribúty: OVS - nápis "ČESKÉ A SLOVENSKÉ / ODBORNÉ / NAKLADATELSTVÍ".

Slovaciká - Česká republika - České a slovenské odborné nakladateľstvo

Slovaciká - Česká republika - České a slovenské odborné nakladateľstvo


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2002 - Kvalifikácia MS vo futbale 2002


Relevantné atribúty: OVS - portrét a meno česko-slovenského futbalistu Andreja Kvašňáka.

Slovaciká - Osobnosti - Andrej Kvašňák


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2004 - Vstup Slovenska do EÚ


Relevantné atribúty: Známka - vlajka Slovenska; FDC (prítlač) - hranice Slovenska.

Slovaciká - Česká republika - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Česká republika - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka a hranice Slovenska

Slovaciká - Česká republika - Vstup Slovenska do EÚ - Vlajka a hranice Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2008 - České predsedníctvo EÚ


Relevantné atribúty: FDC (prítlač) - skratka "SK".

Slovaciká - Česká republika - České predsedníctvo EÚ - Skratka SK (Slovensko)


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2008 - Karol Plicka (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, slovensky autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori

___ . ___2009 - 90. tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika


Relevantné atribúty: Strojová pečiatka - portrét Milana Rastislava Štefánika, nápis "General Milan Rastislav Štefánik".

Slovaciká - Česká republika - Milan Rastislav Štefánik


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2010 - Poštové múzeum Praha


Relevantné atribúty: Slovenský autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - Poštové múzeum Praha - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori

___ . ___2010 - Technické múzeum Kopřivnice


Relevantné atribúty: Prítlač na poštovom lístku (PostFila) - Slovenská strela a nápis "SLOVENSKÁ STRELA".

Slovaciká - Česká republika - Technické múzeum Kopřivnice - Slovenská strela


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2011 - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Relevantné atribúty: Potlačený okraj tlačového listu (prvá vlajka zhora vpravo a štvrtá vlajka zhora vľavo) - vlajka Slovenska; potlačený okraj tlačového listu (vpravo dole) - nápis "Slovakia".

Slovaciká - Česká republika - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Česká republika - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2011 - 1. česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011


Relevantné atribúty: Prítlač na CDV - Nápis "1. česko-slovenská filatelistická výstava ...", prvá slovenská postová známka Slovenský znak, logo Zväzu slovenských filatelistov (ZSF); príležitostná pečiatka - nápis "1. ČESKO-SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA".

Slovaciká - Česká republika - 1. česko-slovenská filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2011 - Svetový deň pošty


Relevantné atribúty: Slovensky autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - Svetový deň pošty - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori

___ . ___2011 - Vianoce


Relevantné atribúty: Slovensky autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - Vianoce - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Vianoce - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Vianoce - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori

___ . ___2012 - Svetový deň pošty - Poštové múzeum Vyšší Brod


Relevantné atribúty: Slovensky autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - Svetový deň pošty - Poštové múzeum Vyšší Brod - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori

___ . ___2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie so Slovenskom, Bulharskom a Vatikánom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori

___ . ___2013 - Český tenis 1893 - 2013 (Vlastné známky) *


Relevantné atribúty: Známka - fotografia Miloša Mečířa so zlatou medailou z OH Soul 1988 a nápis "Miloslav Mecir / 1988".

Slovaciká - Česká republika - Tenisoví velikáni - Miloslav Mečíř

Slovaciká - Česká republika - Tenisoví velikáni - Miloslav Mečíř


Pozri tiež: Miloslav Mečíř

___ . ___2015 - Pošta na krídlach "A"


Relevantné atribúty: Slovensky autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - Pošta na krídlach A - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Pošta na krídlach A - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Pošta na krídlach A - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori

___ . ___2015 - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji


Relevantné atribúty: Poštová známka (dole v strede) - vlajka Slovenska.

Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Vlajka Slovenska

Slovaciká - Česká republika -  Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Vlajka Slovenska


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2016 - Historické dopravné prostriedky


Relevantné atribúty: Poštová známka - Nápis "Slovenská strela".

Slovaciká - Česká republika - Historické dopravné prostriedky - Slovenská strela

Slovaciká - Česká republika - Historické dopravné prostriedky - Slovenská strela

Slovaciká - Česká republika - Historické dopravné prostriedky - Slovenská strela


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2016 - 2. česko-slovenská filatelistická výstava Ždár nad Sázavou 2016


Relevantné atribúty: Poštová známka - Nápis "2. česko-slovenská filatelistická výstava...", logo výstavy - fragment štátneho znaku Slovenska; Tlačový list (ľavý kupón) - Pohľad na Nitriansky hrad, nápis "NITRA - HRAD"; Známkový zošitok - Nápis "2. ČESKO-SLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA", logo výstavy - fragment štátneho znaku Slovenska, pohľad na Nitriansky hrad, nápis "NITRA - HRAD"

Slovaciká - Česká republika - 2. česko-slovenská výstava Ždár nad Sázavou 2016

Slovaciká - Česká republika - 2. česko-slovenská výstava Ždár nad Sázavou 2016


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly, Pamiatky a pamätihodnosti

___ . ___2016 - Ján Jessenius (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, slovensky autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky.

Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori

___ . ___2016 - Boj o českú štátnosť 1916


Relevantné atribúty: Známka v hárčeku horná (v strede) - slovenský znak; potlačené okraje hárčeka (vľavo dole) - portrét Milana Rastislava Štefánika, slovenský znak.

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1916 -Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1916 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak


Pozri tiež: Významné osobnosti, Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2017 - Potrubná pošta Praha


Relevantné atribúty: Slovensky autor Dušan Kállay - výtvarný návrh poštovej známky a FDC.

Slovaciká - Česká republika - Potrubná pošta Praha - Dušan Kállay

Slovaciká - Česká republika - Potrubná pošta Praha - Dušan Kállay


Pozri tiež: Slovenskí autori

___ . ___2017 - Boj o českú štátnosť 1917


Relevantné atribúty: Známka v hárčeku horná (vpravo hore) - portrét Milana Rastislava Štefánika, slovenský znak; potlačené okraje hárčeka (text dookola) - "KERENSKÉHO OFENZIVY U ZBOROVA...", "TGM A ŠTEFÁNIK ORGANIZUJÍ ČS. LEGIE".

štátnosť 1917 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Zborov">


Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1917 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Zborov


Pozri tiež: Významné osobnosti, Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2017 - 75. výročie operácie Anthropid


Relevantné atribúty: Známka v hárčeku - samopal Jozefa Gabčíka.

Slovaciká - Česká republika - 75. výročie operácie Anthropid - samopal Jozefa Gabčíka


Slovaciká - Česká republika - 75. výročie operácie Anthropid - samopal Jozefa Gabčíka


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2017 - Historické poštové štíty (Vlastné známky) *


Relevantné atribúty: Známky (vlastné) - slovenský štátny znak ako súčasť poštového štítu.

Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - slovenský štátny znak
Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - slovenský štátny znak
Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - slovenský štátny znak


Slovaciká - Česká republika - Historické poštové štíty - slovenský štátny znak


Pozri tiež: ....

___ . ___2017 - Bratislavské zberateľské dni 2017


Relevantné atribúty: Prítlač na poštovom lístku (PostFila) - Bratislavský hrad a nápis "BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2.-3.6. 2017".

Slovaciká - Česká republika - Bratislavské zberateľské dni 2017 - Bratislavský hrad


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2018 - Boj o českú štátnosť 1918


Relevantné atribúty: Známka v hárčeku dolná (v strede hore) - slovenský znak; potlačené okraje hárčeka (vpravo dole) - portrét Milana Rastislava Štefánika, potlačené okraje hárčeka (vpravo hore) - slovenský znak ako súčasť česko-slovenského znaku - legionárskeho odznaku noseného československými vojakmi na čapiciach v rokoch 1918-19 zobrazujúceho znaky Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska; potlačené okraje hárčeka (text dookola) - "MUŽI 28. ŘÍJNA ... VAVRO ŠROBÁR", "MARTINSKÁ DEKLARACE - TAKÉ DEKLARACE SLOVENSKÉHO NÁRODA", "WASHINGTONSKÁ DEKLARACE".

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1918 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Vavro Šrobár, Martinská deklarácia

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1918 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Vavro Šrobár, Martinská deklarácia

Slovaciká - Česká republika - Boj o českú štátnosť 1918 - Milan Rastislav Štefánik, slovenský znak, Vavro Šrobár, Martinská deklarácia


Pozri tiež: Významné osobnosti, Nápisy, znaky a symboly

___ . ___2018 - Muži 28. októbra 1918


Relevantné atribúty: Vlastná známka - portrét a faksimile podpisu Vavra Šrobára a text: "V. ŠROBÁR".

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár

Relevantné atribúty: Vlastná známka - zobrazenie hraníc Česko-slovenska so slovenským územím.

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - mapa Slovenska

Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - text: "Vavro Šrobár".

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár

Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Legionársky odznak nosený československými vojakmi na čapiciach v rokoch 1918-19 zobrazujúci znaky Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Legionársky odznak nosený československými vojakmi na čapiciach v rokoch 1918-19 zobrazujúci znaky Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.

Relevantné atribúty: Príležitostná R-nálepka - text: "Vavro Šrobár".

Slovaciká - Česká republika - Muži 28. októbra 1918 - Vavro Šrobár


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2018 - 100 rokov československej známky (PRAGA 2018)


Relevantné atribúty: Hárček s dvomi poštovými známkami a tromi kupónmi - poštová známka 27 Kč s kupónom - zobrazená československá poštová známka Štátny znak so štátnym znakom Slovenska, zobrazená československá poštová známka Ľudové kroje s vyobrazením ženského ľudového kroja z Očovej a nápis: "SLOVENSKO / OČOVÁ"; známka 44 Kč s kupónom - zobrazená česká poštová známka so zástavou so štátnym znakom Slovenska; stredový kupón - zobrazená československá poštová známka Ľudová architektúra s vyobrazením drevenej zvonice v Hronseku a nápis: "SLOVENSKO - HRONSEK"

Slovaciká - Česká republika - 100 rokov československej známky - štátny znak, slovenský kroj

Slovaciká - Česká republika - 100 rokov československej známky - štátny znak

Slovaciká - Česká republika - 100 rokov československej známky - štátny znak, slovenský kroj, zvonica v Hronseku


Pozri tiež: Nápisy, znaky a symboly a Výrobky a produkty

___ . ___2019 - 30. výročie Nežnej revolúcie (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___2021 - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, potlačené okraje tlačového listu (vpravo dole) - nápis: "SLOVAKIA" a Slovenská vlajka.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

___ . ___2022 - Operácia ANTHROPOID


Relevantné atribúty: Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Poštová známka (vlastná) - text: "Jízní kolo Josefa Gabčíka" (nesprávne krstné meno "Josefa" namiesto správneho "Jozefa"); Tlačový list (vlastné známky) s uvedenými známkami (4x prvá a 1x druhá).

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - Operácia ANTHROPOID - Josef Gabčík


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2022 - 27. květen 1942 - OPERÁCIA ANTHROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA


Relevantné atribúty: Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef").

Slovaciká - Česká republika - OPERÁCIA ANTROPOID - VÝROČIE ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA - Josef Gabčík


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___2022 - IN MEMORIAM 18. VI. 1942


Relevantné atribúty: Poštová známka (vlastná) - portrét Jozefa Gabčíka a text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Poštová známka (vlastná) - text: "Josef Gabčík (Anthropoid) / * 7. 4. 1912" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef"); Známkový zošitok (vlastné známky) s uvedenými známkami; Príležitostná poštová pečiatka - text: "GABČÍK"; Odtlačok výplatného stroja (modrý) - text: "Josef Gabčík" (nesprávne krstné meno "Josef" namiesto správneho "Jozef")

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík
Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Josef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík

Slovaciká - Česká republika - IN MEMORIAM 18. VI. 1942 - Jozef Gabčík


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___


----------

* Vlastné známky vydáva Česká pošta v špeciálnej samolepkovej úprave v upravených tlačových listoch alebo známkových zošitkoch na základne objednávok zákazníkov, preto sa neuvádzajú v emisnom pláne ani v bežných katalógoch poštových známok.
Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov