Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Slovaciká - Ázia - Adžmán (Ajman)

Slovaciká - Ázia - Adžmán (Ajman)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 11. 10. 2016 17:55

Prehľad slovacík - poštových známok iných krajín, ktoré súvisia so Slovenskom a Slovákmi - zoskupených podľa krajín vydania - Ázia - AdžmánAdžmán (AJMAN STATE AND ITS DEPENDENCIES)**


1972 - ZOH Sapporo 1972


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - hokejový útočník Václav Nedomanský (č. 14) a hokejový brankár Vladimír Dzurilla pred vlastnou bránkou (záber zo stretnutia Československa proti ZSSR)

Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972 - Václav Nedomanský - Vladimír Dzurilla


Pozri tiež: Významné osobnosti___ . ___1972 - ZOH Sapporo 1972 - Olympijskí víťazi


Relevantné atribúty:

» Poštová známka - Krasokorčuliar Ondrej Nepela a nápisy "O. NEPELA" a "CZECHO-SLOVAKIA"

Slovaciká - Adžmán - ZOH Sapporo 1972- Olympijskí víťazi - Ondrej Nepela


Pozri tiež: Významné osobnosti
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov