Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Slovaciká - Pavol Jozef Šafárik - básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor

Slovaciká - Pavol Jozef Šafárik - básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 08. 2022 12:42

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s pôvodom slovenským básnikom, historikom, etnografom, slavistom a univerzitným profesorom - Pavlom Jozefom Šafárikom.


Pavol Jozef Šafárik


(* 13. máj 1795, Kobeliarovo – † 26. jún 1861, Praha)

Slovenský, v Čechách naturalizovaný básnik, spisovatel, literárny historik, jazykovedec, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.

Narodil sa 13. mája 1795 v evanjelickej fare v Kobeliarove. Na Slovensku prežil detstvo 1795 - 1815 a potom dva roky 1817 - 1819 ako vychováteľ v rodine Gašpara Kubínyiho v Bratislave.

Pomenované po Pavlovi Jozefovi Šafárikovi: Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika Nový Sad (Srbsko), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šafárikova ulica – ulice vo viacerých slovenských a tiež českých mestách mestách, Šafárikovo námestie – námestia vo viacerých slovenských mestách, Mesto Šafárikovo v rokoch 1948 – 1990, dnes Tornaľa, Základná škola P. J. Šafárika v Tornali, Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave. V Novom Sade a v Belehrade ako aj v slovenských osadách v Srbsku sú po ňom pomenované ulice.

Slovaciká - Pavol Jozef ŠafárikkUkrajina (Україна / Ukraina)


1995 - 200. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika


Relevantné atribúty: Poštová známka - portrét Pavla Jozefa Šafárika a text (v azbuke): "Pavel Jozef Šafárik" + oslavná báseň T. Ševčenka, začínajúca slovami (v azbuke): "Slava tobe, Šafariku...".

Slovaciká - Ukajina - 200. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik


Pozri tiež: Významné osobnosti

___ . ___
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov