Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Zakarpatská Ukrajina

Zakarpatská Ukrajina
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 13. 03. 2020 10:25

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Zakarpatská Ukrajina.Zakarpatská Ukrajina (...)1939 - Katedrály - Košice


Relevantné atribúty: Známka - Chrám sv. Alžbety v Košiciach.

Slovaciká - Zakarpatská Ukrajina - Košice - Chrám sv. Alžbety


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_______________________________________________ . ________________________________________________

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov