Pocta pre kaštieľ v Partizánskom: Zvečnili ho na originálnej poštovej známke

Reportáž zo slávnostnej inaugurácie poštovej známky Krásy našej vlasti - Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch

23. 09. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštových známok Ochrana prírody - slovenské minerály

Slávnostné uvedenie poštových známok Ochrana prírody - slovenské minerály
Miesto: Geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 12. 10. 2013

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštových známok Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z DubníkaOchrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova.Poštová známka Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka   Poštová známka Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka

Slovenská pošta, a. s. / POFIS si vás dovoľuje pozvať na slávnostné uvedenie poštových známok Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z DubníkaOchrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. 10. 2013 od 10:00 do 11:00 v rámci Dňa otvorených dverí v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.

Podrobný program Dňa otvorených dverí:


Slávnostné uvedenie poštových známok Ochrana prírody - slovenské minerály

Slávnostné uvedenie poštových známok Ochrana prírody - slovenské minerály
Zdroj: POFIS.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov