Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Informácia o vydaní nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

02. 06. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba

Slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba
Miesto: Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, Vajnory
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 18. 11. 2017

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba vo VajnorochPoštová známka Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba

Mestská časť Bratislava-Vajnory a občianske združenie Podobenka z Vajnor a vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba, ktoré sa uskutoční ako súčasť kultúrno-spoločenské podujatia Vajnorský širáček 11. novembra 2017 17:00 - 18:00 vo Vajnoroch.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Bratislava 36.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba


Program kultúrno-spoločenského podujatia Vajnorský širáček 18. a 19. novembra 2017:

Slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov