Interest in Jiří and Pavel Fiedler`s postcards from Slovakia

I am interested in buying postcards photographed in Slovakia from Jiří and Pavel Fiedler...

15. 05. 2023

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp Christmas 2017: Vajnory folk painting

Ceremonial introduction of the postage stamp Christmas 2017: Vajnory folk painting
Location: Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, Vajnory
Entry: Unspecified
Date: 18. 11. 2017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Christmas 2017: Vajnory folk painting in Vajnory.



Poštová známka Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba

Mestská časť Bratislava-Vajnory a občianske združenie Podobenka z Vajnor a vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba, ktoré sa uskutoční ako súčasť kultúrno-spoločenské podujatia Vajnorský širáček 11. novembra 2017 17:00 - 18:00 vo Vajnoroch.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Bratislava 36.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba


Program kultúrno-spoločenského podujatia Vajnorský širáček 18. a 19. novembra 2017:

Slávnostné uvedenie poštovej známky Vianoce 2017: Vajnorská ľudová maľba


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists