Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo

Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo
Miesto: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavove námestie 38, Dolný Kubín
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 10. 03. 2023

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo v Dolnom Kubíne.


Poštová známka Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo


Slovenská pošta, a. s., Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie novej poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo, ktorá sa uskutoční 10. marca 2023 o 15.30 hod. v Dolnom Kubíne.

Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo

Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom DOLNÝ KUBÍN 1.

Uvedenie poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov