Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - Presidential elections Slovakia 2024

A unique offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - Presidential elections Slovakia 2024.

20. 06. 2024

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp Easter 2023: Slovak folk carving

Ceremonial introduction of the postage stamp Easter 2023: Slovak folk carving
Location: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavove námestie 38, Dolný Kubín
Entry: Free (no admission)
Date: 10. 03. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Easter 2023: Slovak folk carving in Dolny Kubin (Slovakia).


Poštová známka Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo


Slovenská pošta, a. s., Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie novej poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo, ktorá sa uskutoční 10. marca 2023 o 15.30 hod. v Dolnom Kubíne.

Slávnostné uvedenie poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo

Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom DOLNÝ KUBÍN 1.

Uvedenie poštovej známky Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists