Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817-1888)

Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817-1888)
Miesto: Kultúrny dom, Beckov
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 19. 03. 2017

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia v Beckove.Poštová známka Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia

Obec Beckov v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Obcou Kálnica, Trenčianskym múzeom v Trenčíne Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Maticou slovenskou usporiadajú pri príležitosti vydania slovenskej poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia slávnostné uvedenie poštovej známky v nedeľu 19. 3. 2017 ako súčasť Celonárodnej spomienky na Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia narodenia v Beckove 18. - 19. 3. 2017.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Beckov.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia

Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov