Offer of older catalogs - Czechoslovakia, Slovakia, Slovak state, Czech Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia

Offer of older catalogs focused on Czechoslovakia, Slovakia and the Czech Republic, including the Slovak State 1913 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia.

27. 01. 2021

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)

Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)
Location: Kultúrny dom, Beckov
Entry: Free (no admission)
Date: 19. 03. 2017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200th birth anniversary in Beckov.Poštová známka Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia

Obec Beckov v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Obcou Kálnica, Trenčianskym múzeom v Trenčíne Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Maticou slovenskou usporiadajú pri príležitosti vydania slovenskej poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia slávnostné uvedenie poštovej známky v nedeľu 19. 3. 2017 ako súčasť Celonárodnej spomienky na Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia narodenia v Beckove 18. - 19. 3. 2017.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Beckov.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia

Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) - 200. výročie narodenia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists