Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)

Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 06. 10. 2017

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951) V Lučenci.Poštová známka Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)a

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Slovenská pošta, a. s. a Klub filatelistov 53-03 Lučenec vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951), ktoré sa uskutoční 6. októbra 2017 14:00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Lučenec 1.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov