Jaroslav Petrásek went to the Olympic collector`s heaven

Sad news about the passing of a great person, collector, publicist, organizer and especially a friend with a big heart - Jaroslav Petrásek (January 1, 1941 – August 3, 2022).

11. 08. 2022

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)

Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)
Location: Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
Entry: Free (no admission)
Date: 06. 10. 2017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951) in Lučenec.Poštová známka Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)a

BBSK - Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Slovenská pošta, a. s. a Klub filatelistov 53-03 Lučenec vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951), ktoré sa uskutoční 6. októbra 2017 14:00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Lučenec 1.


Slávnostné uvedenie poštovej známky Osobnosti: Božena Slančíková-Timrava (1867 – 1951)


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists