Vydanie Monografie známok Slovenska 1939 až 1945

Informácia o vydaní dlho očakávanej dvojdielnej monografie Ondrej Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945 a o možnosti jej objednania.

26. 01. 2023

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

Slávnostné uvedenie poštovej známky Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici
Miesto: Kostolík sv. Juraja, Nitrianska Blatnica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 30. 04. 2023

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici v Nitrianskej Blatnici.


Poštová známka Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (Spoločné vydanie s Arménskom)S


OcÚ Nitrianska Blatnica, RKC farský úrad, DHZ, MS SČK, JDS, Lesy, š. p. LS Duchonka (s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja) si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie poštovej známky Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2023 o 10.00 hod. v Nitrianskej Blatnici.

Slávnostné uvedenie poštovej známky Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (Spoločné vydanie s Arménskom)

Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov