Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp Church of St. Juraj in Nitrianska Blatnica

Ceremonial introduction of the postage stamp Church of St. Juraj in Nitrianska Blatnica
Location: Kostolík sv. Juraja, Nitrianska Blatnica
Entry: Free (no admission)
Date: 30. 04. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Church of St. Juraj in Nitrianska Blatnica in Nitrianska Blatnica (Slovakia).


Poštová známka Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (Spoločné vydanie s Arménskom)S


OcÚ Nitrianska Blatnica, RKC farský úrad, DHZ, MS SČK, JDS, Lesy, š. p. LS Duchonka (s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja) si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie poštovej známky Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2023 o 10.00 hod. v Nitrianskej Blatnici.

Slávnostné uvedenie poštovej známky Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (Spoločné vydanie s Arménskom)

Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists