Pilot online meeting of FilaNotes club members

Invitation to the first (pilot) meeting of FilaNotes - Virtual educational club of philatelists and deltiologists.

26. 02. 2024

Postage Stamp:
Church of St. Juraj in Nitrianská Blatnica (Joint issue with Armenia)

Church of St. Juraj in Nitrianská Blatnica (Joint issue with Armenia)
Date of Issue: 28. 02. 2023
Face value: 1,00 €
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 20
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with serigraphy
Amount printed: 100000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp Church of St. Juraj in Nitrianská Blatnica issued as a Joint issue with Armenia.


Text motifs: KOSTOLÍK SV. JURAJA / V NITRIANSKEJ BLATNICI

Pictorial motifs: Vonkajší pohľad na Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici,

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Church of St. Juraj in Nitrianská Blatnica (Joint issue with Armenia) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Church of St. Juraj in Nitrianská Blatnica (Joint issue with Armenia) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Spoločné vydanie poštovej známky s Arménskom, realizované pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov, prezentuje najvýznamnejšie kresťanské pamiatky 9. storočia, ktoré konfesionálne spájajú naše geograficky vzdialené krajiny. Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici sa nachádza na zaniknutej ranostredovekej lokalite „Jurko“ na úpätí hory Marhát v Považskom Inovci. Obec sa uvádza prvýkrát v roku 1185 ako „predium Sarfew“, majetok Stojslava. Rotunda stojaca hlboko v lese za obcou bola dlho považovaná za renesančnú kaplnku z roku 1541. Až archeologický výskum vedený A. Ruttkayom v 70. rokoch 20. storočia dokázal, že základy stavby majú ranostredoveký pôvod a podľa nálezov z prikostolného cintorína bola prvá fáza stavby datovaná do 11. storočia. Výskum tiež dokázal, že veža, nachádzajúca sa v súčasnosti na západnej strane rotundy, bola pristavaná dodatočne, podobne ako na južnej strane situovaná pustovňa.

Rozmery stavby totožné s veľkomoravskou rotundou objavenou na veľmožskom dvorci v Ducovom pri Piešťanoch boli indíciami k hypotetickým diskusiám o veľkomoravskom pôvode stavby. Autenticita ranostredovekého muriva rotundy až do výšky 6 m spolu s pôvodným predrománskym oknom, ktoré objavil reštaurátorský výskum pod vedením Jozefa Doricu v roku 2010, ešte viac zreálnili kontúry veľkomoravského pôvodu rotundy. Prvé exaktné datovanie rotundy do rokov 991 – 1052 realizoval chronometrickou metódou C14 Peter Barta v roku 2015. Úplne odlišné výsledky datovania prinieslo o niekoľko rokov neskôr konzorcium rádiouhlíkových laboratórií pod vedením prof. Pavla Povinca tvorené viacerými vedecko-výskumnými inštitúciami z Bratislavy, Tucsonu a Athens (USA), Zürichu, Viedne, Debrecína a Prahy. Všetky analyzovali vzorky dreva, uhlíkov a malty z muriva stavby a nezávisle od seba sa zhodli, že kostol bol postavený v rokoch 830±40. To znamená, že v súčasnosti ide o najstarší zachovaný kostol na území Slovenska, ktorý bol postavený v 9. storočí, teda počas existencie Veľkomoravskej ríše.


Author (source) of the description: Mgr. Martin Vančo, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists