100. výročie horolezeckého klubu JAMES

Poštová známka vydaná pri príležitosti 100. výročia založenia horolezeckého klubu JAMES.

13. 08. 2021

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov

Slávnostné uvedenie poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov
Miesto: Mariánska sála u Jezuitov, Štefánikova 45, Trnava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 11. 09. 2019

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkovPoštová známka 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov

Provinciál spoločnosti Ježišovej, , Slovenská pošta, a. s. a Klub filatelistov ZSF Tirnavia vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov, ktoré sa uskutoční 11. septembra 2019 od 15:00 v Trnave.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Trnava 1.


Slávnostné uvedenie poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov