New issue of the journal PERFINY 2020/4 (214)

Information on the new issue of the journal of Czech and Slovak perfin collectors PERFINY (PERFINS)

08. 01. 2021

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp 400th anniversary of the martyrdom of three holy martyrs of Kosice

Ceremonial introduction of the postage stamp 400th anniversary of the martyrdom of three holy martyrs of Kosice
Location: Mariánska sála u Jezuitov, Štefánikova 45, Trnava
Entry: Free (no admission)
Date: 11. 09. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp 400th anniversary of the martyrdom of three holy martyrs of Kosice.Poštová známka 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov

Provinciál spoločnosti Ježišovej, , Slovenská pošta, a. s. a Klub filatelistov ZSF Tirnavia vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov, ktoré sa uskutoční 11. septembra 2019 od 15:00 v Trnave.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Trnava 1.


Slávnostné uvedenie poštovej známky 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists