Jesenná zberateľská burza v Malackách

Pozvanie na jesennú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.

10. 09. 2022

Inaugurácie známok:
Slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove
Miesto: Hvezdáreň, Komárňanská 137, Hurbanovo
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 29. 06. 2021

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove.


Poštová známka 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Pozývame vás na slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove, ktoré sa uskutoční 29. júna 2021 od 15:00 v Hurbanove.

Slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Program:

» 15:00 hod. uvedenie poštovej známky,

» 16:00 hod. pietny akt pri hrobke zakladateľa hvezdárne,

» 16:30 hod. prednáška „150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove“,

» 17:00 hod. prehliadka historickej budovy hvezdárne a planetária.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Hurbanovo 1.

Príležitostná poštová pečiatka 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov