New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2021/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

25. 06. 2021

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo

Ceremonial introduction of the postage stamp 150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo
Location: Hvezdáreň, Komárňanská 137, Hurbanovo
Entry: Free (no admission)
Date: 29. 06. 2021

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp 150. Jahrestag der Gründung des Observatoriums in Hurbanovo.


Poštová známka 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Pozývame vás na slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove, ktoré sa uskutoční 29. júna 2021 od 15:00 v Hurbanove.

Slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Program:

» 15:00 hod. uvedenie poštovej známky,

» 16:00 hod. pietny akt pri hrobke zakladateľa hvezdárne,

» 16:30 hod. prednáška „150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove“,

» 17:00 hod. prehliadka historickej budovy hvezdárne a planetária.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Hurbanovo 1.

Príležitostná poštová pečiatka 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists