New issue of the journal FEPA NEWS II Series No. 41 – July 2022

New issue of the journal the European Philatelic Federation NEWS II Series No. 41 – July 2022.

10. 08. 2022

Postage Stamp:
150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo

150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo
Date of Issue: 21. 05. 2021
Face value: 0,75 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 40
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 400000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to commemorate the 150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo.


Text motifs: 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanova

Pictorial motifs: Pohľad na hvezdáreň v Hurbanove, v pozadí obežné dráhy planét.

Postage stamp artwork: akad. mal. Vladislav Rostoka

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp 150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 150th anniversary of the founding of the observatory in Hurbanovo (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Hvezdáreň v Hurbanove (do roku 1947 Stará Ďala, maďarsky Ógyalla) možno považovať za kolísku modernej astronómie pôvodne v niekdajšom Uhorsku a neskôr aj v Československu. Založil ju Dr. Mikuláš Thege Konkoly v roku 1871 ako súkromnú hvezdáreň. Jeho prvotným cieľom bolo vybudovať moderné astronomické pracovisko, ktoré by bolo schopné realizovať pozorovania na vysokej vedeckej úrovni. V jeho osobe sa spájal mimoriadny vedecký a organizačný talent a z malej súkromnej hvezdárne vybudoval v priebehu niekoľkých rokov svetovo uznávané vedecké pracovisko.

Hvezdáreň počas svojej existencie prešla tromi obdobiami vývoja. Tým prvým bolo obdobie od jej vzniku do roku 1918. V tomto období Dr. Mikuláš Thege Konkoly postupne vybudoval z malej pozorovateľne na balkóne svojho kaštieľa kvalitne vybavenú hvezdáreň s troma kupolami. Hvezdáreň začlenil do pozorovateľskej siete sledovania slnečnej aktivity. Vo hvezdárni sa pravidelne vykonávali pozorovania objektov slnečnej sústavy, planét, meteorov, komét a vykonávala sa hviezdna klasifikácia a katalogizácia. Neodmysliteľnou súčasťou aktivít bola aj publikačná činnosť. Hvezdáreň v roku 1899 prešla pod správu štátu a ďalej vykonávala vedeckovýskumnú činnosť. Pozorovateľské a vedecké úspechy staroďalskej hvezdárne viedli v tom období k vzniku niekoľkých podobných pracovísk v Uhorsku.

V ďalšom období po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa hvezdáreň dostala pod správu Štátnej československej hvezdárne ako jej astrofyzikálne pracovisko. Po nutných stavebných úpravách bol v jej priestoroch umiestnený v tej dobe najväčší ďalekohľad v Československu s priemerom zrkadla 60 centimetrov. Týmto prístrojom urobil Dr. Bohumil Šternberk prvé mimoriadne presné astrometrické merania vtedy novoobjavenej planéty Pluto z územia Európy. Postupne sa začali vo hvezdárni realizovať ďalšie pozorovacie programy vrátane výskumu Slnka. Aktivity hvezdárne ale na štvrťstoročie umlčala Druhá svetová vojna. Ďalekohľad bol premiestnený do hvezdárne na Skalnatom plese a ďalších 30 rokov bol i naďalej najväčším ďalekohľadom v Československu.

Hvezdáreň v Hurbanove obnovila svoju činnosť na regionálnej úrovni v polovici šesťdesiatych rokov. Od roku 1969 je jej zriaďovateľom Ministerstvo kultúry SR a ako Slovenská ústredná hvezdáreň vykonáva nezastupiteľnú činnosť v oblasti popularizácie astronómie na Slovensku. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje primárne pozorovaniu Slnka.


Author (source) of the description: Mgr. Marián Vidovenec


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists