Hlasovanie o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2020

Anketa o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2020 s témou DÁVNE POŠTOVÉ TRASY

29. 06. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy

Slávnostná inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy
Miesto: Penzión Teniscentrum, Tatranská Lomnica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 20. 09. 2013

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov