Ponuka filatelistickej literatúry pre zberateľov olympijských a športových námetov

Aktuálna ponuka zaujímavých knižných publikácií obsahujúcich prehľady zberateľských materiálov a tematické informácie pre zberateľov olympijských a športových námetov

13. 09. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy

Slávnostná inaugurácia poštových známok Krásy našej vlasti: Tatranské motívy
Miesto: Penzión Teniscentrum, Tatranská Lomnica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 20. 09. 2013

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov