Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou corona vírusu COVID-19.
(Aktualizované 6. 4. 2020)

06. 04. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004)
Miesto: Cisársko - kráľovská jazdiareň, Kasárenská 5367, Nové Zámky
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 18. 10. 2019

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004) - Autoportrét s papierovou čapicou v Nových ZámkochPoštová známka Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004) - Autoportrét s papierovou čapicou

Mesto Nové Zámky, Slovenská pošta, a.s., Galéria Umenia Ernesta Zmetáka a Zväz slovenských filatelistov si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004), ktorá sa uskutoční 18. októbra 2019 od 17:00 v Nových Zámkoch.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004) - Autoportrét s papierovou čapicou


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov