Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the regular Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia).

06. 09. 2020

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ernest Zmeták (1919 – 2004)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ernest Zmeták (1919 – 2004)
Location: Cisársko - kráľovská jazdiareň, Kasárenská 5367, Nové Zámky
Entry: Free (no admission)
Date: 18. 10. 2019

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Art: Ernest Zmeták (1919 – 2004) - Self portrait with paper cap in Nove Znamky (Slovakia).Poštová známka Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004) - Autoportrét s papierovou čapicou

Mesto Nové Zámky, Slovenská pošta, a.s., Galéria Umenia Ernesta Zmetáka a Zväz slovenských filatelistov si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004), ktorá sa uskutoční 18. októbra 2019 od 17:00 v Nových Zámkoch.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ernest Zmeták (1919 – 2004) - Autoportrét s papierovou čapicou


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Slovenská pošta, s. a. / POFIS


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists