EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)
Miesto: Spolok Sv. Vojtecha, Radlinského 5, Trnava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 03. 10. 2012

Slávnostná inaugurácia poštovej známky z emisného radu Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813) v Trnave.


Mesto Trnava, Spolok Sv. Vojtech, Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a.s. vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813), ktorá sa uskutoční 3. 10. 2012 o 15,00 hod v priestoroch Spolku Sv. Vojtecha v Trnave.


Inaugurácia poštovej známky Anton Bernolák

Slovenská pošta, a. s., na podujatie zabezpečila príležitostnú poštovú priehradku s predajom poštových známok a filatelistického tovaru v priestoroch Spolku Sv. Vojtecha v Trnave v čase od 14:00 do cca. 16:00. K dispozícii bude aj príležitostná poštová pečiatka s domicilom Trnava 1, následne sa bude používať ďalších 7 dní na pošte Trnava 1.


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov