Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava
Miesto: Dom kultúry, Považská Teplá
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 18. 09. 2015

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava v Považskej Bystrici.Poštová známka Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava

FIPOM-S Filatelisticko-poštové múzeum súkromné a Klub slovenských turistov Manín v spolupráci s MDVaRR, Slovenskou poštou, a. s., Okresným úradom Považská Bystrica, Mestom Považská Bystrica, Výborom mestskej časti Považská Teplá, obcou Záskalie a Základnou školou v Považskej Teplej vás pozývajú na inauguráciu príležitostnej poštovej známky Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava, ktorá sa uskutoční v piatok 18. 9. 2015 od 11:30 v priestoroch Domu kultúry v Považskej Teplej.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Považská Bystrica 5.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov