Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Maninska Gorge

Ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Maninska Gorge
Location: Dom kultúry, Považská Teplá
Entry: Free (no admission)
Date: 18. 09. 2015

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava v Považskej Bystrici.Poštová známka Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava

FIPOM-S Filatelisticko-poštové múzeum súkromné a Klub slovenských turistov Manín v spolupráci s MDVaRR, Slovenskou poštou, a. s., Okresným úradom Považská Bystrica, Mestom Považská Bystrica, Výborom mestskej časti Považská Teplá, obcou Záskalie a Základnou školou v Považskej Teplej vás pozývajú na inauguráciu príležitostnej poštovej známky Krásy našej vlasti: Manínska tiesňava, ktorá sa uskutoční v piatok 18. 9. 2015 od 11:30 v priestoroch Domu kultúry v Považskej Teplej.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradka a bude k dispozícii príležitostná poštová pečiatka s domicilom pošty Považská Bystrica 5.


Slávnostná inaugurácia poštovej známky EUROPA 2015: Staré hračky


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists