Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ján Koniarek (1878 – 1952) (Spoločné vydanie so Srbskom)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Ján Koniarek (1878 – 1952) (Spoločné vydanie so Srbskom)
Miesto: Galéria Jána Koniarka, Koppova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 13. 04. 2012

Pozvanie na slávnostnúinauguráciu poštovej známky Ján Koniarek (1878 – 1952) (Spoločné vydanie so Srbskom) v Trnave.Pozvánka na inauguráciu poštovej známky Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952)

Slovenská pošta, a. s., na podujatie zabezpečila príležitostnú poštovú priehradku s predajom poštových známok a filatelistického tovaru v priestoroch v Galérii Jána Koniarka v Trnave v čase od 14:30 do cca. 16:30. K dispozícii bude aj príležitostná poštová pečiatka s domicilom Trnava 1, následne sa bude používať ďalších 7 dní na pošte Trnava 1.


Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov