Filatelistická Nitra medzinárodne

Popularizačný článok určený aj pre nefilatelistickú verejnosť venovaný filatelistickej výstave s religióznou tematikou NITRAFILA 2008.

27. 05. 2020

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003)
Miesto: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 17. 12. 2010

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003) v Banskej Bystrici.Poštová známka Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003)

Inaugurácia poštovej známky Karol Ondreička sa bude konať v rámci podujatia "Deň slovenskej poštovej známky", 17.  decembra o 15:00 v priestoroch sídla spoločnosti Slovenská pošta, a.s. na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici.

POFIS sa na akcii zúčastní s predajom poštových známok a k dispozícii bude príležitostná poštová pečiatka.

Súvisiace materiály:


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov