125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003)

Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003)
Deň vydania: 03. 12. 2010
Nominálna hodnota: 0,70 €
Rozmery známky: 44,4 x 27,2 + k 22 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému grafikovi a autorovi slovenských známok Karlovi Ondreičkovi (1944 - 2003)
Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003) (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Karol Ondreička (1944 - 2003) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Autor výtvarného návrhu známky: Martin Činovský
Rytec známky: Martin Činovský
Rytec kupónu: František Horniak

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov