Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie
Miesto: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 01. 07. 2022

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie v Liptovskom Mikuláši.


Poštová známka 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

Mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa, Klub filatelistov Liptovský Mikuláš a Slovenská pošta, a. s. si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie (v hárčekovej úprave), ktorá sa uskutoční 1. júla 2022 o 15.00 hod. v priestoroch Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1.

Inaugurácia poštovej známky 200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Oško


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov