XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Poštová známka:
Senica (výplatná)

Senica (výplatná)
Deň vydania: 14. 06. 1996
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 6 Sk
Rozmery známky: 19 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou

Výplatná poštová známka s vyobrazením erbu mesta Senica.


Textový motív: SENICA

Obrazový motív: Erb mesta Senica na dekoratívnom pozadí a nápisom SENICA na páske.

Tematický popis a súvislosti:

Okresné mesto Senica je významným hospodárskym a kultúrno-spoločenským mestom Záhoria. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1217 a mestské privilégia dostala v roku 1396. K jej rýchlemu rastu napomáhala výhodná poloha, keďže ležala na hlavnej ceste z Čiech a Moravy do Uhorska. Táto tzv. česká cesta viedla priamo stredom obce. V 17. a 18. storočí sa začalo mesto hospodársky vzmáhať prisťahovaním mnohých zručných remeselníkov. Vznikali rôzne cechy, pivovar, zvonolejáreň, rozvíjajú sa nové výroby ako spracovanie vlny na súkno, výroba piva a liehu. Dnešná Senica s počtom obyvateľov vyše 21 tisíc vznikla pričlenením obcí Sotiná, Čáčov a Kunov.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov