Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2023

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2023.

25. 04. 2024

Postage Stamp:
Senica (definitive stamp)

Senica (definitive stamp)
Date of Issue: 14. 06. 1996
Valid until: 31. 12. 2009
Face value: 6 Sk
Postage stamp dimensions: 19 x 23 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 100
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Definitive postage stamp depicting the coat of arms of Senica.


Text motifs: SENICA

Pictorial motifs: Erb mesta Senica na dekoratívnom pozadí a nápisom SENICA na páske.

Thematic description and context:

Okresné mesto Senica je významným hospodárskym a kultúrno-spoločenským mestom Záhoria. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1217 a mestské privilégia dostala v roku 1396. K jej rýchlemu rastu napomáhala výhodná poloha, keďže ležala na hlavnej ceste z Čiech a Moravy do Uhorska. Táto tzv. česká cesta viedla priamo stredom obce. V 17. a 18. storočí sa začalo mesto hospodársky vzmáhať prisťahovaním mnohých zručných remeselníkov. Vznikali rôzne cechy, pivovar, zvonolejáreň, rozvíjajú sa nové výroby ako spracovanie vlny na súkno, výroba piva a liehu. Dnešná Senica s počtom obyvateľov vyše 21 tisíc vznikla pričlenením obcí Sotiná, Čáčov a Kunov.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists