Ponuka filatelistickej literatúry pre zberateľov olympijských a športových námetov

Aktuálna ponuka zaujímavých knižných publikácií obsahujúcich prehľady zberateľských materiálov a tematické informácie pre zberateľov olympijských a športových námetov

13. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského
Deň používania: 29. 02. 2008
 

Príležitostná poštová pečiatka pripomínajúca šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského.
Príležitostná ručná pečiatka pripomínajúca šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského

Deň používania: 29. 2. 2008
Pošta: Šaľa 1
Farba: čierna
Autor: Miroslav Regítko
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov