Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Príležitostná pečiatka:
Rozvíjame slovanskú vzájomnosť

Rozvíjame slovanskú vzájomnosť
Deň používania: 05. 04. 2019
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Močenku s heslom: Rozvíjame slovanskú vzájomnosť


Textový motív: ROZVÍJAME SLOVANSKÚ VZÁJOMNOSŤ

Obrazový motív: Štylizovaný lipový list s písmenami Z S V

Tematický popis a súvislosti:

Slovanská vzájomnosť je idea a konkrétne prejavy etnickej spolupatričnosti slovanských národov prejavujúce sa od konca 18. storočia. Objavili sa v rámci procesu národného formovania malých slovanských etník. Vytváranie povedomia etnickej príbuznosti slovanských národov sledovalo kultúrne i politické ciele. Politický smer opierajúci sa o Slovanskú vzájomnosť bol Panslavizmus.


Autor (zdroj) popisu: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov