Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Commemorative Postmark:
We are developing Slavic reciprocity

We are developing Slavic reciprocity
Day of use: 05. 04. 2019
 
Post office: MOČENOK
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postmark used in Močenok with the motto: We are developing Slavic reciprocity


Text motifs: ROZVÍJAME SLOVANSKÚ VZÁJOMNOSŤ

Pictorial motifs: Štylizovaný lipový list s písmenami Z S V

Thematic description and context:

Slovanská vzájomnosť je idea a konkrétne prejavy etnickej spolupatričnosti slovanských národov prejavujúce sa od konca 18. storočia. Objavili sa v rámci procesu národného formovania malých slovanských etník. Vytváranie povedomia etnickej príbuznosti slovanských národov sledovalo kultúrne i politické ciele. Politický smer opierajúci sa o Slovanskú vzájomnosť bol Panslavizmus.


Author (source) of the description: Wikipedia - slobodná encyklopédia


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists