Magické dvojky alebo Aký môže byť najvyšší počet dvojok na poštovej zásielke?

Výzva na vytvorenie alebo nájdenie poštových zásielok s najväčším počtom "poštových" dvojok pri príležitosti magického dátumu 22. 2. 2022.

11. 02. 2022

Filatelistické výstavy:
Propagačná výstava DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA NA POŠTOVÝCH DOKUMENTOCH (Poľné pošty) v Trenčíne

Propagačná výstava DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA NA POŠTOVÝCH DOKUMENTOCH (Poľné pošty) v Trenčíne
Miesto: Okruhový Dom Armády (ODA) - Posádkový klub, Hviezdoslavova 205, Trenčín
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 01. 04. 2022 - 31. 05. 2022

Pozvanie na propagačnú filatelistickú výstavu DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA NA POŠTOVÝCH DOKUMENTOCH (Poľné pošty) v Trenčíne.


Propagačnú filatelistickú výstavu DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA NA POŠTOVÝCH DOKUMENTOCH (Poľné pošty), ktorej autorom je dlhoročný trenčiansky zberateľ Jozef Korený, organizuje Klub filatelistov 52-19 Posádkovom klube Trenčín ako ďalšiu z cyklu mnohých propagačných výstavok.

Výstava v rozsahu 4 výstavných plôch je inštalovaná vo výstavných priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne a je prístupná verejnosti od 8,00 - 18,00 hod. v pondelok až piatok.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Korený


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov