100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia

Postage stamp issued on the occasion of the 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia.

05. 08. 2022

Philatelic Exhibitions:
Promotional philatelic exhibition SECOND WORLD WAR ON POSTAL DOCUMENTS (Field Posts) in Trencin (Slovakia)

Promotional philatelic exhibition SECOND WORLD WAR ON POSTAL DOCUMENTS (Field Posts) in Trencin (Slovakia)
Location: Okruhový Dom Armády (ODA) - Posádkový klub, Hviezdoslavova 205, Trenčín
Entry: Free (no admission)
Date: 01. 04. 2022 - 31. 05. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the promotional philatelic exhibition SECOND WORLD WAR ON POSTAL DOCUMENTS (Field Posts) in Trencin (Slovakia).


Propagačnú filatelistickú výstavu DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA NA POŠTOVÝCH DOKUMENTOCH (Poľné pošty), ktorej autorom je dlhoročný trenčiansky zberateľ Jozef Korený, organizuje Klub filatelistov 52-19 Posádkovom klube Trenčín ako ďalšiu z cyklu mnohých propagačných výstavok.

Výstava v rozsahu 4 výstavných plôch je inštalovaná vo výstavných priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne a je prístupná verejnosti od 8,00 - 18,00 hod. v pondelok až piatok.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Korený


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists