Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Privítanie úspešných slovenských paralympionikov - Rio 2016

Privítanie úspešných slovenských paralympionikov - Rio 2016
Deň používania: 23. 09. 2016
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti privítania úspešných slovenských paralympionikov z letnej paralymiády Rio 2016.


Textový motív: PRIVÍTANIE ÚSPEŠNÝCH SLOVENSKÝCH / PARALYMPIONIKOV / MEDAILY / 5 - 3 - 3

Obrazový motív: Logo Slovenského paralympiského tímu.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov