Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850

Informácia o vydaní novej publikácie predznámkového obdobia Uhorska aj vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska.

25. 05. 2021

Odborné podujatia:
Prednáška (KF 00-15): Hraničná pošta Eger (Cheb) a jej prvé pečiatky

Prednáška (KF 00-15): Hraničná pošta Eger (Cheb) a jej prvé pečiatky
Miesto: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 05. 03. 2020

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré poriada KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:


J. Kejř: "Hraniční pošta Eger (Cheb) a její první razítka"


štvrtok 5. 3. 2020 od 16:30Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov