Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2020

Invitation to the 17th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2019 in Bratislava (Slovakia).

05. 06. 2020

Expert Events:
Lecture (KF 00-15): Border post office Eger (Cheb) and its first postmarks

Lecture (KF 00-15): Border post office Eger (Cheb) and its first postmarks
Location: Dům Portus, Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou), Praha 1 (Česká republika)
Entry: Free (no admission)
Date: 05. 03. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic).


KF 00-15 Praha - klub filatelistů - sběratelů specializovaných oborů

KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe organizuje odbornú prednášku:


J. Kejř: "Hraniční pošta Eger (Cheb) a její první razítka"


štvrtok 5. 3. 2020 od 16:30Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka: Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha
© Časopis FILATELIE


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists