Celoslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach

Pozvanie na veľkú celoslovenskú filatelistickú burzu s medzinárodnou účasťou v Leviciach

11. 10. 2020

Predám / Ponúkam:

Predám 20 ročníkov spravodajcu PERFINY

Predám 20 ročníkov spravodajcu PERFINY
Meno: Alexander Urminský

Predám 20 ročníkov spravodajcu českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY 1998 - 2019....


Predám 20 ročníkov spravodajcu českých a slovenských zberateľov perfinov "PERFINY" 1998 - 2019 so všetkými prílohami, spolu je to 107 kusov.

Cena 60 € + poštovné.
Meno: Alexander Urminský


Email: alexurminsky@gmail.com

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov