New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2020/1 (182)

New issue of the newsletter of the Czech Association for the Olympic and Sports Philately OLYMPSPORT

04. 08. 2020

I sell / I offer:
I sell 20 volumes of the PERFIN bulletin

I sell 20 volumes of the PERFIN bulletin
Name: Alexander Urminský

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

I sell 20 volumes of the PERFINY - a bulletin of the Czech and Slovak collectors of perfins from years 1998 - 2019...


Predám 20 ročníkov spravodajcu českých a slovenských zberateľov perfinov "PERFINY" 1998 - 2019 so všetkými prílohami, spolu je to 107 kusov.

Cena 60 € + poštovné.Name: Alexander Urminský


Email: alexurminsky@gmail.com

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists