Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
 • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Čeština / Čeština / Czech / Tschechisch     Angličtina / Angličtina / English / Englisch     Nemčina / Němčina / German / Deutsch Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zima  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hlasovanie o najkrajšiu poštovú známku EUROPA 2019
Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov

Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov

Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov

Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov


Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov
  Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov uverejnené vo FIP Flash Nr. 100 - 2007.
   
  Autor: Ľumír Brendl (FIP)
Publikované: 06. 12. 2007 12:42
 


Na 74. zasadnutí rady FIP v Sankt Peterburgu (Rusko) v júni 2007 boli akceptované nasledujúce pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov na výstavách FIP (ich publikovanie vo Flashi FIP bolo podmienené schválením Námetovou komisiou FIP).

 1. Účel jednorámových exponátov
  a) Nájsť nových vystavovateľov
  b) Poskytnúť skúseným vystavovateľom možnosť pripraviť exponáty v limitovanej/obmedzenej oblasti alebo veľmi úzkej téme.

 2. Princípy jednorámových exponátov
  Jednorámové exponáty musia byť vytvorené z oblasti alebo témy, ktorá je vhodná na jednu výstavnú plochu: o jednej alebo dvoch poštových známkach alebo malej sérii známok, o veľmi malej oblasti poštovej histórie, poštových celín, aerofilatelie, astrofilatelie, kolkov a pod. V prípade námetov možno akceptovať len veľmi úzku tému.
  Výber z reálne existujúceho štandardného viacrámového exponátu je absolútne neprípustný.

 3. Jednorámové exponáty môžu pochádzať z ľubovoľnej FIP súťažnej triedy s výnimkou triedy literatúry a triedy mládeže.

 4. Jednorámové exponáty môžu vystavovať začiatočníci aj skúsení vystavovatelia.
  V prípade začiatočníkov je veľmi dôležité, aby sa jednorámové exponáty hodnotili spravodlivo/poctivo a korektne, hlavne na regionálnych a národných filatelistických výstavách. Je v zodpovednosti porotcov alebo tímov porotcov, aby odlíšili a spravodlivo identifikovali úroveň a kvalitu jednorámového exponátu a správne ju ohodnotili. Na medzinárodné a svetové FIP filatelistické kvalifikuje exponát výstavy len 80 bodov a pozlátená medaila.

 5. Na výstavách FIP sa pre jednorámové exponáty používajú nasledujúce kritériá a body:
  Spracovanie a význam 30 bodov
  Filatelistické a námetové znalosti,
  osobné štúdium a výskum
  35 bodov
  Stav a vzácnosť 30 bodov
  Prezentácia 5 bodov
  SPOLU 100 bodov

 6. Ohodnotenie jednorámových exponátov je nasledovné:

  90 bodov a viac ZLATÁ
  80 - 89 bodov POZLÁTENÁ
  70 - 79 bodov STRIEBORNÁ
  60 - 69 bodov BRONZOVÁ
  menej ako 59 bodov Potvrdenie o účasti
  Možno tiež vyhodnotiť najlepší exponát v tejto triede.

 7. Pre jednorámové exponáty bude vystavené potvrdenie o zlatej, pozlátenej, striebornej a bronzovej nie (fyzicky) kovovej medaile s označením Jednorámové. Tiež možno udeliť odmenu za najlepší jednorámový exponát v tejto triede.

 8. Penalizácia jednorámových exponátov (a ich autorov).
  Penalizácia za nesprávne zvolenú oblasť alebo námet, nevhodnú pre jednorámový exponát bude závisieť od úrovne nepresnosti alebo od nezodpovedajúcich medzier v oblasti/námete a mala by dosiahnuť minimálne 5 bodov.

 9. Kvalifikácia jednorámových exponátov na výstavy FIP.
  Jednorámové exponáty sa musia kvalifikovať na národných výstavách. Jednorámový exponát musí získať ohodnotenie minimálne 80 bodov v ľubovolnej z výstavných tried.

 10. Obmedzenia účasti jednorámových exponátov na výstavách FIP.
  Počet zúčastnených a kvalifikovaných jednorámových exponátov závisí od štruktúry konkrétnej výstavy. Je záležitosťou organizačného výboru rozhodnúť o obmedzeniach pre jednorámové exponáty, rovnako ako o vyžiadaní, napr. dvojnásobných poplatkov pre účasť jednorámových exponátov. Tiež to závisí od pokynov a/alebo odporúčaní konzultanta FIP. Jednorámové exponáty nesmú byť vystavené viac ako trikrát. Zvyčajne na všeobecných alebo špecializovaných svetových výstavách FIP nemôže byť vystavených viac ako 50 jednorámových exponátov. To predstavuje nie viac ako 1% až 1,5% počtu výstavných plôch pre súťažné triedy.

 11. Príklady dobrých jednorámových exponátov:

  Jednorámové exponáty tradičnej filatelie:
  • Použitie prvej americkej emisie na predplatné poštovného
  • Letecké formuláre novozélandskej poľnej pošty 1941-1945
  • Peňažný obeh vopred uhradených doplatných čiastok a poštovného v Poľsku
  • Vznik, vývoj a poštové použitie známky vojenského tábora Rishion Le Zion
  • Spartakiáda Sovietskeho zväzu 1935, alebo Olympiáda, ktorá sa nikdy nekonala.
  Námetové jednorámové exponáty:
  • GO - kultúrna a spoločenská hra
  • Som žirafa - výhody a nevýhody veľkých zvierat.Poslať komentár

Autor: Ľumír Brendl (FIP)
Zdroj: FIP Flash Nr. 100 - 2007
Publikované: 06. 12. 2007 12:42
 
Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov
Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Keď nie ste spokojní so svojou prácou, máte dve možnosti - zmeniť svoj postoj, alebo zmeniť svoju prácu.

(Andrew Matthews)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.