Autor: Lumír Brendl

Zoznam článkov:


Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov (06.12.2007)

Pravidlá pre hodnotenie jednorámových exponátov uverejnené vo FIP Flash Nr. 100 - 2007.Všetci autori

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov