Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou koronavírusu COVID-19.
(Aktualizované 11. 7. 2020)

11. 07. 2020

Klubové stretnutia (pravidelné):
Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Jeseníku (ČR)

Pravidelné nedeľné klubové stretnutie filatelistov v Jeseníku (ČR)
Miesto: Denní bar a restaurace U Pospy (dříve Barbados), V Oblouku 815/3, Jeseník (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 28. 01. 2018

Pozvanie na pravidelné stretnutie filatelistov v Jeseníku (Česká republika) usporadúvané každú nedeľu.


Čas konania: 9:00 - 12:00

Organizátor: Klub filatelistů KF 07-06 Jeseník
Zdroj: Klub filatelistů KF 07-06 Jeseník


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov